Svenska Hellboy Wikin
Advertisement

Välkommen till Svenska Hellboy Wikin
En samlingsplats för allt som rör serierna om Hellboy och B.P.F.F.
Just nu finns det 114 artiklar.

Informationen på wikin utgår i första hand från de tecknade serierna men behandlar även andra medier, till exempel filmer, samt de personer som skapat serierna och filmerna.

Don't speak Swedish?


Svenska Hellboy Wikin innehåller spoilers, det vill säga avslöjar detaljer i handlingen.


Utvald artikel

Ogdru Jahad, Draken, Ormen, De Sju som är En, Kaosgudarna, är en ärkefiende Hellboy. De är sju till antalet: Amon-Jahad, Adad-Jahad, Namrat-Jahad, Irra-Jahad, Nunn-Jahad, Beuu-Jahad och Nergal-Jahad.

När jorden precis skapats skickades ett antal mäktiga andar dit för att vaka över den och det som hände där. Slutligen höjde en av dessa andar sin hand och tog eld från himlen och skapade av lera draken Ogdru Jahad. Den stulna elden placerades i skapelsen men denna var fortfarande livlös.

När natten kom sökte sig sig mörkret in i skapelsens alla delar och in i dess syfte. Mörkret fick skapelsen att förlösa de första levande varelserna på jorden de trehundrasextionio Ogdru Hem.

Utvald bild

Ogdru Jahad i sitt fängelse i avgrunden, tecknad av Mike Mignola © Dark Horse

Utvalt citat"Chained in heaven are they. Seven is their number. Bred in the depths of ocean, neigther male nor female are they. They are as the howling wind, which knoweth not mercy, which knoweth not pity."
Hitta på wikin


Wikins historia

  • Svenska Hellboy Wikin startades 18 juli 2008. Syftet med att starta wikin var att samla all information om Hellboy på svenska. Beslutet att starta wikin baserades till viss del på engelska Hellboy Wikin men tanken var att i större utsträckning basera innehållet på serierna och inte utgå ifrån filmerna.
  • I december 2009 kom wikin upp i 100 artiklar.
Advertisement